O książce

Cover image

Elementarz programisty: Wstęp do programowania używając R ma na celu wprowadzenie do podstaw działania w języku R. W pierwszej części, “Podstawy”, opisuje ona w jaki sposób wykonywać proste operacje w R, czym są obiekty oraz jak tworzyć funkcje, które je przetwarzają. Ta część zawiera także omówienie podstawowych narzędzi pozwalających na sterowanie przepływem informacji, takich jak wyrażenia warunkowe i pętle, metod działania na tekście, oraz sposobów wczytywania i zapisywania plików w różnych formatach. Druga część, “Narzędzia”, buduje na wiedzy zdobytej w części pierwszej i rozszerza ją. Zawiera ona informacje na temat tworzenia funkcji przyjaznych użytkownikom oraz to w jaki sposób tworzyć odpowiednie komunikaty błędów, ostrzeżeń czy wiadomości. W tej części następuje też prezentacja metod analizy kodu, takich jak testy jednostkowe, benchmarking i profiling. Oprócz informacji ściśle powiązanych z R, Elementarz programisty ma także rozdział poświęcony systemom kontroli wersji - uniwersalnym narzędziom używanym przez programistów różnych języków. Część “Narzędzia” kończy rozdział integrujący wiedzę z całej książki w postaci omówienia kolejnych kroków dotyczących tworzenia pakietów R. Elementarz programisty zawiera też szereg praktycznych porad oraz wiele odnośników do dodatkowych materiałów, takich jak książki, blogi, kursy, czy strony internetowe. Wszystkie rozdziały w tej książce dodatkowo zawierają zadania, które pozwalają na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. Książka ta jest przeznaczona zarówno dla osób bez znajomości języków programowania, jak też dla osób, które znają inne języki programowania, ale są zainteresowane poznaniem języka R. Wiedza uzyskana poprzez używanie tej książki daje podstawy do wykorzystywania R do różnorodnych celów, od analizy danych i opracowań statystycznych, poprzez tworzenie wykresów i wizualizacji, kończąc na aplikacjach specyficznych dla danej dziedziny.

Aktualna wersja książki znajduje się pod adresem https://nowosad.github.io/elp/. Jeżeli używasz tej książki, zacytuj ją jako:

Zachęcam również do zgłaszania wszelkich uwag, błędów, pomysłów oraz komentarzy na stronie https://github.com/nowosad/elp/issues.

Licencja Creative Commons
Ta książka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Wymagania wstępne

Do odtworzenia przykładów oraz do wykonania zadań zawartych w tej książce konieczne jest posiadanie aktualnej wersji R. Pod adresem https://cloud.r-project.org/ można znaleźć instrukcje instalacji R dla systemów Windows, Mac OS i Linux.

W niektórych rozdziałach użyte zostanie zintegrowane środowisko programistyczne RStudio. Można je zainstalować korzystając ze strony https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download.

Aspekty dotyczące kontroli wersji zostaną omówione używając oprogramowania Git. Zalecanym sposobem instalacji Git na Windows jest wersja ze strony https://gitforwindows.org/. Instrukcja instalacji na system Mac OS znajduje się pod adresem https://happygitwithr.com/install-git.html#macos. Wersję Linuxową można zainstalować używając poniższej linii kodu:

# Ubuntu
sudo apt install git
# Fedora
sudo dnf install git

Styl książki

W całej książce stosowana jest konwencja, w której fun() oznacza funkcje, obi oznacza nazwy obiektów, nazwy zmiennych oraz argumentów funkcji, a sci/ oznacza ścieżki do plików. Wszystkie pakiety użyte w tej książce oznaczane są pogrubioną czcionką - pak.

Tekst na szarym tle przedstawia blok kodu. Może on zawierać komentarze (rozpoczynające się of znaku #), kod oraz wynik jego użycia (rozpoczynające się od znaków #>).

# komentarz
kod
#> wynik użycia kodu

Dodatkowo, ikona kompasu na szarym tle przedstawia dodatkowe informacje, alternatywne sposoby użycia funkcji, czy też wskazówki.

Tutaj może znaleźć się dodatkowa informacja, alternatywny sposób użycia funkcji, czy też wskazówka.

Podziękowania

Książka została stworzona w R (R Core Team 2019a) z wykorzystaniem pakietów bookdown (Xie 2018), rmarkdown (Allaire et al. 2019), knitr (Xie 2019) oraz programu Pandoc.

Rysunek na okładce książki “Great-billed Heron (Ardea rectirostris)” został stworzony przez Elizabeth Gould do książki Birds of Australia Johna Goulda i został udostępniony na licencji CC0 1.0.

Ikony użyte w tej książce zostały stworzone przez Freepik z www.flaticon.com na licencji CC 3.0 BY.

Bibliografia

Allaire, JJ, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Javier Luraschi, Kevin Ushey, Aron Atkins, Hadley Wickham, Joe Cheng, Winston Chang, and Richard Iannone. 2019. Rmarkdown: Dynamic Documents for R. https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown.

R Core Team. 2019a. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Xie, Yihui. 2018. Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. https://CRAN.R-project.org/package=bookdown.

Xie, Yihui. 2019. Knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R. https://CRAN.R-project.org/package=knitr.