Geostatystyka w R

Abstract

Masz przed sobą skrypt zawierający materiały do ćwiczeń z geostatystyki. Składa się ona z kilkunastu rozdziałów pokazujących jak: dodawać i wizualizować dane przestrzenne w R (rozdział 2.1), wykony- wać wstępną eksplorację danych nieprzestrzennych (rozdział 3), wstępnie analizować dane przestrzenne (rozdział 4), wykorzystywać deterministyczne metody interpolacji (rozdział 5), rozumieć i tworzyć prze- strzenne miary podobieństwa i niepodobieństwa (rozdział 6), modelować semiwariogramy bezkierunkowe i kierunkowe (rozdział 7.1), tworzyć estymacje jednozmienne (rozdział 8), estymacje danych kodowa- nych (rozdział 9), estymacje wielozmienne (rozdział 10), estymacje wykorzystujące dane uzupełniające (rozdział 11), oceniać jakość wykonanych estymacji (rozdział 12) oraz budować symulacje przestrzenne (rozdział 13). Dodatkowo w rozdziale 14 można znaleźć odnośniki do innych materiałów związanych z geostatystyką i R. Wszystkie zaprezentowane przykłady zawierają również kod w języku R. Skrypt zo- stał stworzony w R (R Core Team, 2016) z wykorzystaniem pakietów bookdown (Xie, 2016a), rmarkdown (Allaire et al., 2016), knitr (Xie, 2016b) oraz programu Pandoc. Aktualna wersja skryptu znajduje się pod adresem https://bookdown.org/nowosad/Geostatystyka/.

Cite
Nowosad, J., (2016). Geostatystyka w R. Wydanie pierwsze
Date
Links