Dydaktyka

nowosad.github.io

Jakub Nowosad

nowosad@amu.edu.pl
dyżur: online, po ustaleniu mailowo terminu

Wstęp do programowania

Algorytmy heurystyczne i optymalizacja dyskretna

Statystyka

Geostatystyka

Prace dyplomowe