Optymalizacja dyskretna (w tym algorytmy heurystyczne)

...

nowosad.github.io powrót do strony Dydaktyka!

Wprowadzenie

 1. Przykłady problemów
 2. Wstęp
 3. Złożoność obliczeniowa
 4. Podstawy optymalizacji

Algorytmy dokładne

 1. Przeszukiwanie wyczerpujące
 2. Programowanie matematyczne
 3. Podziel i ogranicz
 4. Programowanie dynamiczne

Algorytmy heurystyczne

 1. Przeszukiwanie losowe
 2. Przeszukiwanie lokalne
 3. Symulowane wyżarzanie
 4. Poszukiwanie tabu
 5. Algorytm ewolucyjny

Projekty

 1. Projekty
 2. Dane