Jakub Nowosad

now


Jestem postdociem w Space Informatics Lab na Uniwersytecie w Cincinnati. Obecnie moje badania obejmują projektowanie i implementację metod segmentacji i klastrowania, a następnie stosowania tych metod do delimitacji ekoregionów. W pracy doktorskiej zajmowałem się wykorzystaniem metod uczenia maszynowego oraz systemów informacji geograficznej do celów prognozowania stężeń pyłków alergicznych leszczyny, olszy i brzozy. Moje naukowe zainteresowania obejmują zagadnienia łączące analizy przestrzenne, statystykę oraz programowanie. Dodatkowo interesuję się metodami przetwarzania oraz wizualizacji danych.

Najprostszy sposób kontaktu ze mną to adres mailowy nowosad.jakub@gmail.com.